ZGŁOSZENIA

INSTRUKCJA:

Jeśli są Państwo zainteresowani uczestnictwem w XX Jubileuszowym Zjeździe Drogowców Miejskich w dniach 22-25 września 2015 r. w Bielsku-Białej, należy przesłać wypełnioną kartę zgłoszenia uczestnictwa wraz z zobowiązaniem do udziału na adres mailowy: zjazd@mzd.bielsko.pl oraz wnieść opłatę w wysokości 1.200 zł netto (+ ew. podatek VAT) (koszt dla jednej osoby) z dopiskiem: „XX Jubileuszowy Zjazd Drogowców Miejskich, imię i nazwisko uczestnika oraz NIP firmy” na konto Miejskiego Zarządu Dróg w Bielsku-Białej:

47 1240 4142 1111 0000 4826 1931

 

NAPISZ DO NAS:

e-mail: zjazd@mzd.bielsko.pl

W razie pytań dotyczących kwestii finansowych, pytania prosimy kierować do:

Zespołu Finansowo-Księgowego:
33 497 96 36 do 39 wew. 129 lub 130