HISTORIA ZJAZDU

Zjazd Drogowców Miejskich stanowi ogólnopolskie forum dyskusyjne służące wymianie doświadczeń i poglądów dotyczących kierunków rozwoju drogownictwa miejskiego. Najważniejszym celem Zjazdu jest uwypuklenie odrębności drogownictwa miejskiego na tle dziedziny drogownictwa. Specyfika tej tematyki jest widoczna zarówno w aktach prawnych i normatywnych, jak i w dokumentacjach technicznych oraz publikacjach naukowych. Historia zjazdów sięga lat pięćdziesiątych ubiegłego stulecia, kiedy to spotkanie drogowców miało miejsce w Warszawie. Wydarzenia kolejnych lat spowodowały, iż kolejny zjazd odbył się dopiero pod koniec lat siedemdziesiątych XX wieku. Od tej pory spotkania drogowców miejskich odbywają się cyklicznie co dwa lata. Dwudziestoletnia tradycja spotkań przyczyniła się do upowszechniania wiedzy i propagowała nowoczesne rozwiązania stosowane w dziedzinie transportu i drogownictwa.

KALENDARIUM ZJAZDÓW DROGOWCÓW

1. Warszawa, 8-10 października 1959 r. Organizatorzy: SITK i Ministerstwo Gospodarki Komunalnej

2. Szczecin, (II Krajowy Zjazd), 30-31 maja 1979 r. Organizatorzy: SITK, Ministerstwo Administracji Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska

3. Kraków, 21-22 października 1981 r. Organizatorzy: SITK, Min. Departament Komunikacji Miejskiej i Dróg, Zarząd Oddziału SITK, Krakowski Zarząd Dróg

4. Kielce, 22-24 września 1983 r. Organizatorzy: SITK

5. Poznań, 4-6 września 1985 r. Organizatorzy: SITK, Ministerstwo AGTiOŚ, Zarząd Dróg w Poznaniu i Oddział SITK

6. Wrocław, 25-27 września 1987 r. Organizatorzy: SITK, Oddział SITK, Wojewódzka Dyrekcja Dróg Miejskich Wrocław

7. Łódź, 12-14 październik 1989 r. Organizatorzy: SITK, Oddział SITK, Wojewódzka Dyrekcja Dróg Miejskich

8. Płock, 13-15 czerwca 1991 r. Organizatorzy: SITK, Wojewódzka Dyrekcja Dróg Miejskich

9. Rzeszów, 9-11 września 1993 r. Organizatorzy: Stała Komisja Drogownictwa Miejskiego, Wojewódzka Dyrekcja Dróg Miejskich

10. Wrocław, 6-8 września 1995 r. Organizatorzy: Stała Komisja Dróg Miejskich, Wojewódzki Zarząd Dróg we Wrocławiu

11. Lublin, 24-26 września 1997 r. Organizatorzy: Stała Komisja Drogownictwa Miejskiego, Wojewódzka Dyrekcja Dróg Miejskich w Lublinie

12. Katowice, 6-8 października 1999 r. Organizatorzy: Stała Komisja Drogownictwa Miejskiego, Miejski Zarząd Ulic i Mostów Katowice

13. Jelenia Góra, 3-5 października 2001 r. Organizatorzy: Samorządowa Komisja Drogownictwa Miejskiego, Zarząd Dróg i Mostów Jelenia Góra

14. Płock, 24-26 września 2003 r. Organizatorzy: Samorządowa Komisja Drogownictwa Miejskiego, Zarząd Dróg i Mostów w Płocku

15. Toruń, 27-29 września 2005 r. Organizatorzy: Samorządowa Komisja Drogownictwa Miejskiego, Zarząd Dróg i Mostów w Toruniu

16. Katowice, 25-26 września 2007 r. Organizatorzy: Samorządowa Komisja Drogownictwa Miejskiego, Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach

17. Tarnów, 16-18 września 2009 r. Organizatorzy: Samorządowa Komisja Drogownictwa Miejskiego, Zarząd Dróg i Mostów Toruń

18. Grudziądz, 6-9 września 2011 r. Organizatorzy: Samorządowa Komisja Drogownictwa Miejskiego, Zarząd Dróg Miejskich w Grudziądzu

19. Kielce, 10-13 września 2013 r. Organizatorzy: Samorządowa Komisja Drogownictwa Miejskiego, Miejski Zarząd Dróg w Kielcach.